dilluns, 13 d’octubre de 2014

Presentació


La Càtedra DOW/URV de Desenvolupament Sostenible, creada l'any 2005 entre l'empresa Dow Chemical Ibèrica i la Universitat Rovira i Virgili, té com a missió generalitzar i socialitzar el coneixement en l'àmbit de la sostenibilitat, la qual es fonamenta en el medi ambient, els sistemes econòmics i socials, i la tecnologia. Les seves activitats s'articulen al voltant de quatre àmbits principals: formació, recerca, transferència i divulgació.

La Cátedra DOW/URV de Desarrollo Sostenible, creada en 2005 entre la empresa Dow Chemical Ibérica y la Universidad Rovira i Virgili, tiene como misión generalizar y socializar el conocimiento en el ámbito de la sostenibilidad, la cual se fundamenta  en el medio ambiente, los sistemas económicos y sociales, y la tecnología. Sus actividades se articulan alrededor de cuatro ámbitos principales: formación, investigación, transferencia y divulgación.

The DOW/URV Chair of Sustainable Development was set up in 2005 between  Dow Chemical Ibérica and Rovira i Virgili University. The primary aim of the DOW/URV Chair is to expand and disseminate knowledge in the field of sustainability based on the environment, the social and economic systems and technology. The chair works in four main areas: education, research, transfer and dissemination.Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada